Ühistegevus vs Elva vallavalitsus (ehituslubade menetlus)

Ühistegevus vs Elva vallavalitsus (ehituslubade menetlus)

Tartu HLÜ tütarettevõtja Eesti Ühistumajad OÜ arendab Elva linnas Viisjärve ja Vestika tänaval elamupiirkonda. Selle raames soovib Eesti Ühistumajad OÜ rajada Viisjärve 1 ja Vestika 2 kanalisatsioonilahenduseks kaasaegset septikut-imbväljakut.

Elva vallavalitsus ei ole taganud piirkonnale liitumist ühiskanalisatsiooniga, kuid ei taha midagi kuulda ka kaasaegsest septikust-imbväljakust ja nõuab vanameelsete kinniste kogumispaakide kasutamist.

Hetkeseis: Vaidlus käib.

Materjalid:

  1. 09.03.2019: Sündmuste kronoloogia. Elva Postipoisi artikkel „Igal sigatsemisel on ees- ja perekonnanimi“
  2. 16.03.2019: Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi vastus Elva Postipoisis
  3. 18.03.2019: Elva vallavalitsuse Vestika 2 ja Viisjärve 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine (otsus tehtud juba 12.03.2019, teavitatud alles 18.03.2019)
  4. 23.03.2019: Andro Roosi vastus Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuhile Elva Postipoisis
  5. 12.04.2019: Ekspertarvamus reovee kohtkäitluse võimaluste kohta Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 kinnistutel
  6. 15.04.2019: Eesti Ühistumajad OÜ vaie Elva vallavalitsuse 12.03.2019 otsusele
  7. 23.04.2019: Elva vallavalitsuse keeluv vaideotsus
  8. 24.05.2019 Eesti Ühistumajad vs Elva vallavalitsus – KAEBUS KOHTUSSE
  9. 08.08.2019 Eesti Ühistumajad vs Elva vald vastus vastustaja seisukohale

Järgneb …


Kommenteerimine on suletud.