Selgitustaotlus

Selgitustaotlus

Eesti Pank 
Estonia pst. 13, 15095 Tallinn
info@eestipank.ee

Mitmed Eesti Ühistegevuse Liidu liikmed on pöördunud liidu juhatuse poole küsimustega, mis väljendavad nõutust ja arusaamatust Eesti Panga vastutava ametniku poolt välja öeldud seisukohaga. Nimelt väitis Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juht Rait Roosve 03. mail 2019.a. ETV hommikuprogrammis Terevisioon, et Eesti kodanikud on riigi alamad.

Tsitaat:

“See on rahva raha, mida meie haldame. Ja siis vajadust mööda või nõudluse põhiselt siis emiteerime, jagame ringlusesse. Et kõik riigi alamad, Eesti elanikud saaksid seda siis vajadusel kasutada.”

Eesti Vabariigi Põhiseadus sätestab teadaolevalt, et Eestis elavad ja eesti kodakondsust omavad isikud ei ole kellegi alamad vaid vabad kodanikud, kelle õigusi ja vabadusi kaitseb seadus.

Siit küsimused:

  • Mis alusel ja millisele õiguslikule regulatsioonile tuginedes kutsub Eesti pangas vastutaval ametikohal töötav isik nagu seda on sularaha- ja taristuosakonna juht Rait Roosve, eestimaalasi alamateks?
  • Kas Eesti kodanikke kellegi alamateks nimetamine ja alamateks pidamine on Eesti Panga ametlik seisukoht?

Lugupidamisega
Harry Raudvere
Eesti Ühistegevuse Liidu
Juhatuse liige