Kuidas bürokraatia diktatuur tambib erakinnistul lehvivat plagu?

Kuidas bürokraatia diktatuur tambib erakinnistul lehvivat plagu?

Annan teada, et Elva Vallavalitsusele mingil põhjusel pinnuks silmas olnud plagu, millel muu hulgas mõnda silma kindlasti riivav tekst „Ehitame Eestit!“, on tänaseks eemaldatud. Eemaldamise põhjus ei ole aga asjaolu, et Elva Vallavalitsus suutis meid veenda, justkui oleksime midagi valesti teinud, vaid see, et nagu Eestis paraku sageli kombeks on – kui haldusorganil tuleb oma tegevuse õigustustest puudus, lajatab ta jõupositsioonile tuginedes bürokraatia diktatuuri malakaga. Just seda see sunniraha määramise otsus ka on.

Ettekirjutuse tegemine reklaamiloa taotlemiseks ja reklaami nõuetekohaseks avalikustamiseks, HOIATUS sunniraha kohaldamise kohta
Ettekirjutuse tegemine reklaamiloa taotlemiseks ja reklaami nõuetekohaseks avalikustamiseks, HOIATUS sunniraha kohaldamise kohta

 

Ettekirjutusest endast nähtub, kui meelevaldselt langetavad ametnikud otsuseid, mida lugeda endale sobivaks ja mida mitte, suutmata laiemalt mõelda:

1. oma ettekirjutuses lükkate justkui meie näited linnapildis esineva reklaami (mida saaks ju kõike maksustada, eks ole) kohta ümber, tuues välja reklaamiseaduse sätte, et „Coop“ kilekott on pakend ja seega pole tegemist reklaamiga. Kas pakenditeks kvalifitseeruvad siis Elva Vallavalitsuse arvates ka teised meie toodud näited, mille kohta käivat väidetavat seadusesätet Te kiivalt varjate, kuigi väidate selle kuskil olemas olevat?

Tsiteerin veel kord meie eelmist kirja: „Kindlasti on ka Elvas palju inimesi, kes kannavad riideesemeid, millel mõne tuntuma või vähemtuntuma firma märk: näiteks „Adidas“, „Helly Hansen“, „Nike“ või kasvõi „Coop“ kilekott“.

Paistab, et kõik nimetatud ja nimetamata riideesemed on Elva Vallavalitsuse arvamuse kohaselt vaadeldavad kui inimeste (kui kauba) pakendid ning alluvad seega hoopis pakendiseaduse regulatsioonile… Ma isegi ei ürita sellise mõttekäiguga kaasa minna.

2. Toon veel ühe näite: kui mul on oma aias näiteks „Coca-Cola“ ilmselge reklaamiga päevavari, mis juhtumisi paistab ka tänavale, kas siis tormab kohale usin ametnik ja ähvardab mind sunnirahaga, kui ma seda päevavarju kohe prügilasse ei vii või oma kukrut vallavalitsuse eelarve täitmiseks ei kergenda? Paistab nii.

Lisaks eeltoodule jääb eriti arusaamatuks Elva Vallavalitsuse ettekirjutuses esitatud ähvardus Finantsinspektsiooni poole pöördumise kohta. Teavitan siinkohal, et ei Liivimaa Põllumajandus ei ole Finantsinspektsiooni järelevalve subjekt ning seda ei ole ka Tartu Hoiu-laenuühistu. Ähvardused, isegi, kui need on tühjad ja alusetud, on paraku samuti osa bürokraatia diktatuuri arsenalist, mis kahjuks osade Eesti Vabariigi kodanike kui kõrgeima riigivõimu kandjate peal ka töötavad.

Kurb, et Eesti Vabariigi 103. aastapäeva künnisel, kui juba kahe päeva pärast peaksime justkui üheskoos rõõmustama oma riigi üle, oleme bürokraatia diktatuuriga jõudnud sinna, et põhjust rõõmustamiseks on aasta-aastalt vähem.

Rõõmuküllast Eesti Vabariigi sünnipäeva siis kõigile ametnikele!

Andro Roos

Liivimaa Põllumajandus OÜ


Loe eelnevat kirjavahetust: